Bombakken 41

Nikolaj, Cecilie, Karina & Peter Nissen

 

Kommuneplan 2005-

 

Efter at vi og mange andre har købt byggegrund på Bombakken i Skævinge, har kommunen fået konkrete planer om at anlægge én eller flere veje i umiddelbar nærhed af Bombakken. Denne side er lavet for at forsøge at skabe overblik over emnet.

Af de mange ideer som Kommuneplanen indeholder, er det planerne om to såkaldte fordelingsveje som vil komme til at berører Bombakken mest. Når den første frustration og følelse af bondefangeri har lagt sig, og man forsøger at anlægge et objektivt syn på byens forhold, vil mange nok godt kunne se en vis fornuft i at forsøge at aflaste den centrale del af Skævinge by. Byen er kort sagt bestående af ca. 5 veje der mødes i en stjerneform. En konstruktion som leder al trafik ind gennem midten i stjernen.

Man kan samtidig ikke undlade at se sagerne fra Bombakken, og her er det vigtigt at tale vejens sag overfor kommunen, og undgå unødig mange ændringer i det område vi alle faldt for i foråret 2005. 
 
Som det fremgår af nedenstående dokumenter, er den overordnede proces at revisionsplanerne var til offentlig debat i 8 uger optil 21. november 2005. Den 21. december vedtog kommunalbestyrelsen at sende en revideret Kommuneplan for 2005-2017 til offentlig høring i 8 uger indtil 1. marts 2006. Denne periode er umiddelbart sidste chance for at gøre indsigelse mod planerne.
 

Dokumenter:

 

Kommuneplan 2003-14

April 2004
Første version af kommuneplanen. Her nævnes de to fordelingsveje ikke

Planstrategi 2005

September 2005
Plan for revision af Kommuneplanen.

Bymidteplan 2005

September 2005
Supplement til Planstrategien. Udarbejdet ifm. afholdelsen af såkaldt planværksted.

Bombakken 41 kommentar

21. november
Undertegnedes bidrag til den offentlige debat om Planstrategien.

Kommunalbestyrelsens behandling

21. december
Her listes bl.a. kommentarerne fra den offentlige debat.

Forslag til Kommuneplan 2005-2017

December 2005
Kommunens forslag til en revideret Kommuneplan.

 

15. marts 2006.

 

Et længere forløb omkring kommuneplanene er nu ved at være afsluttet. Mange beboere har fundet sammen via mail, og vi troppede talstærkt op til kommunens borgermøde den 23. februar. Mange har svaret kommunen på den offentlige høring, og Plan- og Forsyningsudvalget havde 7. marts møde om kommuneplanen, og deres kommentarer og indstillinger (til kommunalbestyrelsen) kan læses her:

 

Plan- og Forsyningsudvalget Referat af 7. marts 2006

 

Udvalget indstiller ifølge referatet følgende:

  • at placering af boldbaner og øvrige idrætsområder ved Skævinge Skole i skitsen i kommuneplanforslagets side 54 fastholdes

  • at fastholde principplanerne om en fordelingsvej nord om Skævinge

  • at sløjfe fordelingsvejen ved Skævinge Skole.

Et udfald som Bombakke-beboerne generelt kan være godt tilfredse med. Det er givet at den ydre (nordlige) fordelingsvej vil aflaste bymidten, og  vores fremtidige kamp må nu være at denne vej placeres så hensynsfuldt overfor Bombakken som muligt.

  
~~~
  

Links

Skævinge Kommune's kort og planer


 
~~~