Bombakken 41

Nikolaj, Cecilie, Karina & Peter Nissen

2006-07-09

 

Fejl

 

 

Væsentlige fejl:

  • Manglende indhak i fundament ved hoveddør

  • Udligningsforbindelser i badeværelser

  • Utilstrækkelig fastholdelse af skråstiver i gavlen

  • Klinkefuger ikke flugtende med køkken

  • Skæv søjle i vognport

  • Synlig limtræsbjælke i skurside af vognport

 

Mindre fejl:

  • Misfarvning på gavlbrædder

  • Uensartet udhængsbeklædning i gavl

  • Spring og uregelmæssigheder i sålbænk

  • Hak i rammen til hoveddøren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~