Bombakken 41

Nikolaj, Cecilie, Karina & Peter Nissen

2006-04-30

 

Før Byggestart

 

 

28. august 2005

 

 

 

15. september 2005

 

 

 

15. og 29. september
Kloakrørerne nedlægges

 


 

 

27. oktober og 3. november
Naboen i nr. 43 får bygget, og vejen anlægges

 

 

 

21. december og 19. januar

 

 

 

16. februar 2006

Stikvej til rækkehuse påbegyndt

 

 

 

16. februar 2006

 

 

'

Matrikelkort pr. januar 2006
Numrene er ikke vejnumre - vores er grund nr. 21.
Den tynde pil i nederste venstre del peger mod nord.

 

 

 

3. februar: Har idag fået bekræftet at byggetilladelsen er modtaget rettidigt hos B&N.

16. februar: B&N bekræfter skriftligt modtagelsen af byggetilladelse og afleveringsdato til 11. august.

 

 

~~~